Unesco World en Copyright day
"Aandacht vragen voor analfabetisme en laaggeletterdheid door de rijke traditie van het boek te laten zien"

Op veel plekken, wereldwijd, maar ook in Nederland komen pop-up bookfairs om aandacht te vragen voor analfabetisme en laaggeletterdheid. De ILAB (International Leage of Antiquarian Bookdealers) sluit hiermee aan op het initiatief van UNESCO, en natuurlijk geeft Antiqbook hier ook graag aandacht aan.


In Nederland wordt op tal van plaatsen een pop-up georganiseerd. Op 23 april a.s. binden tal van mensen in het boekenvak de strijd aan tegen laaggeletterdheid!

Kom, kijk en geef en help het analfabetisme en laaggeletterdheid de wereld uit!

Op 23 april a.s. is het Unesco World en Copyright day.

De Unesco bestaat dit jaar zeventig jaar en dat wordt een speciale dag.

De International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) heeft zich dit jaar aan UNESCO verbonden door wereldwijd pop-up book fairs te houden. Het doel van de pop-up bookfairs is aandacht te vragen voor analfabetisme en laaggeletterdheid door de rijke traditie van het boek te laten zien. Tevens wordt er geld ingezameld voor UNESCO.

De pop-up book fairs beginnen in Sydney en gaan vervolgens de hele wereld over. Tokyo, Antwerpen, Kaapstad, Boedapest, Wenen, Milaan, Zürich, New York, München, Washington D.C., Amsterdam, Moskou, Haarlem, Den Haag.

Groningen: De Folkingestraat

Hoe?

In de etalages van alle winkels zullen boeken te zien zijn. De Folkingestraat wordt een pop-up bookstreet! Winkeliers laten zien hoe belangrijk het is om te kunnen lezen en schrijven. Zo zullen er oude boeken te zien zijn over bijvoorbeeld het product dat ze verkopen, hun lievelingsboeken, boeken over hun vak of oude en antiquarische boeken. Bij de Halalslager zal bijvoorbeeld de Natuurlijke historie van het rundvee in Holland van Johannes Le Francq van Berkhey uit 1805 te zien zijn. En wat blijkt, als u goed kijkt, ziet u dat de koeien er in de 19e eeuw heel anders uitzagen dan nu!
Door als straat aandacht te vragen voor analfabetisme en laaggeletterdheid laten we zien hoe belangrijk het is dat we kunnen lezen en schrijven. Want zonder deze vaardigheid konden wij ons vak immers niet uitoefenen?
In de synagoge zal de film Stanley and Iris met Jane Fonda en Robert de Niro te zien zijn. Deze film, gebaseerd op het boek Union street van Pat Barker, toont de beperking van het niet kunnen lezen of schrijven.
In de etalages zullen ook zeer oude en bijzondere boeken te zien zijn. Bij Antiquariaat Isis, Ilab- lid en organisator van de pop-up bookstreet, zullen alleen zeer oude boeken te zien zijn. Al meer dan 600 jaar is het boek de cultuurdrager bij uitstek. Het oude gedrukte boek raakt steeds minder zichtbaar in onze samenleving van internet, tablets en e-books. Door het oude boek ten toon te stellen wordt zichtbaar gemaakt in welke traditie wij staan. Een traditie die meer dan de moeite waard is om in ere te worden gehouden.

Waarom?

Met deze pop-up bookfair vragen wij niet alleen aandacht voor het alfabetiseringsproject van UNESCO. Wij willen ook de mensen die laaggeletterd zijn in onze eigen regio, een hart onder de riem steken. In Nederland hebben 1.3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar grote moeite met lezen en schrijven. In Groningen zijn dat ongeveer 70.000 mensen. Aan laaggeletterdheid kan iets gedaan worden!
In alle winkels van de Folkingestraat zijn boekenleggers te koop. Ook kunt u een donatie doen voor een schoolproject in Zuid-Soedan.
Bij de synagoge, de boekhandels Antiquariaat Isis, Albert Hogeveen en De wijde wereld kunt u een fictieve boekenrug kopen en en in een lege boekenkast plakken. Kom naar de Folkingestraat en help ons de boekenkasten te vullen! De opbrengst komt geheel ten goede aan UNESCO.

Antwerpen: Permeke-bibliotheek

Unesco, onderdeel van de Verenigde Naties, zet zich al tijden lang in voor vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Binnen dit kader past de actie voor alfabetisering die gehouden wordt op 23 april a.s. precies. Unesco heeft contact gezocht met de International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), de organisatie die wereldwijd landelijke verenigingen van handelaren in oude boeken overkoepelt. In België heb je de BBA/CLAM, de Belgische Beroepskamer van Antiquaren, en in Nederland de NVvA, de Nederlandsche Vereniging van Antiquaren.

De opzet is om geld te genereren voor alfabetisering wereldwijd en de aandacht te richten op het oude en bijzondere boek in het bijzonder. We weten allemaal dat het oude (en uiteraard ook het nieuwe) boek steeds verder uit het straatbeeld verdwijnt, zodat het voor velen steeds lastiger wordt om met deze kennisdrager in aanraking te komen. Gelukkig hebben we nog de bibliotheken, maar ook die voeren een zware strijd om overeind te blijven. Internet met computers, tablets en e-books nemen steeds meer de plaats in van het echte boek. Het oude gedrukte boek, cultuurdrager vanaf het eind van de middeleeuwen bij uitstek, wordt door steeds meer mensen als een rariteit en minder interessant gezien.

Het belangrijkste is dat je kunt lezen, zowel voor het boek als voor internet. Aan die vaardigheid komen wereldwijd miljoenen kinderen niet eens toe. Onderdrukking, gebrek aan scholen en leerkrachten, gebrek aan geld en voedsel etc. zijn daar debet aan. Zonder scholing geen toekomst, zonder scholing geen verbetering van sociale omstandigheden of gelijke rechten voor man en vrouw, geen werk en geen einde aan onderdrukking, zonder scholing geen einde aan honger etc.

Unesco wil op 23 april extra aandacht geven aan het voornoemde probleem en vandaar dat de ILAB wereldwijd op die dag pop-up stands inricht op bijzondere plaatsen en daarmee aandacht en financiële middelen probeert te verwerven om zo een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan en te leren lezen. Op deze dag zullen er in een aantal steden in diverse landen in alle werelddelen activiteiten als voornoemd plaats vinden.

In Nederland bijv. in Groningen, Haarlem, Amsterdam en Den Haag. Twee van nationaliteit Nederlandse antiquaren zullen een stand bemannen in de Permeke-bibliotheek in Antwerpen aan het De Coninckplein. De ene is Erik Tonen; hij heeft sinds lang een winkel in de Kloosterstraat in Antwerpen en is lid van de Belgische vereniging; de andere is Peter Everaers; zijn antiquariaat Secundus bevindt zich in Ter Hole (bij Hulst) in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland. Heel bijzonder is in dit geval dat zij in feite grensoverschrijdend aan de slag zijn gegaan – zij hebben zich niet door de grens tussen Nederland en België tegen laten houden en zetten zich op deze dag in voor Unesco en voor het kind!

In de stand die zij bemannen kunnen geïnteresseerden voor een bepaald bedrag de papieren “rug” van een boek kopen en die op een affiche (een denkbeeldige boekenkast) prikken of voor een bepaald bedrag een boekenpakket sponsoren voor een schoolbibliotheek in een ontwikkelingsland; het bedrag komt ten goede aan Unesco. Tegelijkertijd worden de passanten in staat gesteld enkele bijzondere boeken die in een vitrine liggen te bewonderen en er uitleg over krijgen.

Niet voor niets kozen de twee antiquaren de Permeke-bibliotheek – ze bestaat in 2015 tien jaar! Deze ligt midden in een multiculturele wijk waar al tien jaar hard wordt gewerkt om de verpaupering te doen verdwijnen door een nieuwe bibliotheek te bouwen en de verkrotte huizen een voor een te veranderen in nieuwe wooneenheden. Elke maand wordt hier ook een tweedehands boekenmarkt gehouden waar veel verschillende nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten en waar eenieder kan grasduinen in boeken in veel verschillende talen.

Wij hopen jullie allen te ontmoeten op donderdag 23 april a.s. tijdens de openingsuren in de bibliotheek om ons dan te helpen bij het verwerven van fondsen om analfabetisme uit de wereld te helpen. Tot dan!

Erik Tonen & Peter Everaers

Haarlem: Wachtkamer 3a, station Centraal

Op 23 april a.s. houden Antiquariaat De Vries & De Vries, Veilinghuis Bubb Kuyper en Antiquariaat A.G. van der Steur een pop-up rare book market op perron 3a, de wachtkamer van Station Haarlem Centraal.

Doel is het werven van donaties voor een project van Unesco tegen laaggeletterdheid. Op 23 april is het Unesco World Book en Copyright day. Omdat Unesco dit jaar zeventig jaar bestaat, heeft Unesco zich met de International league of Antiquarian Booksellers (ILAB) verbonden en vinden er wereldwijd pop-up book fairs plaats.

Op de boekenmarkt zullen van 15.00-18.00 zeldzame oude boeken en prenten worden verkocht. Van 17.00-18.00 kunnen uw boeken en prenten gratis en vrijblijvend worden getaxeerd door Veilinghuis Bubb Kuyper.

Op de boekenmarkt zijn fictieve boekenruggen te koop waarmee u een lege Unesco boekenkast kunt vullen. De opbrengst komt geheel ten goede aan Unesco.

Dus: neem de trein naar Haarlem op 23 april a.s. voor deze pop-up rare bookmarket!