Premie-uitgaven van de Wereldbibliotheekvereniging

Reeks van de Wereldbibliotheekvereniging, uitgegeven tussen 1925 en 1986

Een bijdrage van Menno Voskuil

In 1905 richtte Leo Simons de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur op, een uitgeverij die internationale klassieke en hedendaagse literatuur tegen betaalbare prijzen op de markt wilde brengen. Als voorbeelden dienden het Engelse Everyman’s Library en het Duitse Reclams Universal-Bibliothek.

De eerste uitgave van de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur (later omgedoopt tot Wereldbibliotheek) was De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. Van deze titel, uitgegeven in twee delen à twintig cent, werden duizenden exemplaren verkocht en de uitgave zette meteen de toon: hoogstaande doch toegankelijke teksten in grote oplage gedrukt zodat de boeken voor iedereen, arm of rijk, bereikbaar waren. De uitgeverij kreeg zodoende een duidelijk ideëel gezicht.
Toen de uitgeverij twintig jaar bestond, besloot men een vereniging op te richten om de vaste klanten van de Wereldbibliotheekdeeltjes, de abonnementenhouders, verder aan de Wereldbibliotheek te binden. Naast kortingen op de verschillende uitgaven organiseerde de Wereldbibliotheekvereniging ook lezingen, excursies en toneelvoorstellingen voor haar leden. Doordat steeds weer de nadruk werd gelegd op het ideëele karakter van de WBV werd lid zijn van de vereniging haast een soort statement. Niek Miedema schrijft hierover in zijn Een dampkring van cultuur:

Lid te zijn van de WBV betekende niet alleen dat men veel las en graag kortingen genoot, het was ook zoiets als een hedendaags lidmaatschap van Amnesty International of Greenpeace: men bekende zich tot een bepaald ideaal.

Een jaar na oprichting kende de Wereldbibliotheekvereniging ruim 2000 leden. Al snel verdubbelde dit aantal en vlak na de Tweede Wereldoorlog waren maar liefst 35.000 mensen lid van de WBV. Na 1960 liep het ledenaantel echter gestaag terug en in 1986, toen de vereniging ophield te bestaan, had men nog ‘slechts’ rond de 4000 leden.
Een van de prettige bijkomstigheden van een lidmaatschap van de WBV waren de zogenaamde premie-uitgaven, die aan de leden als paas-, pinkster-, sinterklaas-, kerst- of nieuwjaarsgeschenk werden toegezonden. Een premie-uitgave kon een houtgravure zijn, een mapje kunstreproducties, een vouwblad met een gedicht of een boek.
In de jaren 1925-1986 verschenen er maar liefst 233 van deze presentjes voor de leden. Het cadeau betrof 177 maal een boek of boekje. De Vereniging streefde ernaar viermaal per jaar een boek als premie uit te brengen, iets wat tot halverwege de jaren zeventig zou voortduren. Vanaf 1977 kregen de leden nog slechts één boek per jaar toegestuurd.
Voor de ontvangers van de premie was het iedere keer weer een verrassing welke titel het bestuur van de Wereldbibliotheekvereniging had uitgekozen. Met name rond de feestdagen keek men er ook echt naar uit, zoals blijkt uit de studie van Miedema:

In veel gezinnen, zo wist men ook al uit eerdere reacties [op de premie-uitgaven, MV], was het rond de feestdagen in december de gewoonte om het pakje van de WBV pas op sinterklaasavond of onder de kerstboom uit te pakken [...].

Een van de auteurs die met enige regelmaat een premiedeeltje verzorgde was Nico van Suchtelen, huisauteur van de Wereldbibliotheek en, niet geheel toevallig, van 1925 tot 1948 directeur van deze uitgeverij. In 1903 debuteerde Van Suchtelen met Primavera, een dramatisch gedicht. Enige jaren later promoveerde hij op de studie De waarde als psychisch verschijnsel en in 1913 werd hij directie-secretaris van de Wereldbibliotheek.
In 1938 verscheen als extra premie het boekje Uit zijn werk, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de auteur. Het bevatte een keuze uit zijn dicht- en toneelwerk, romans en beschouwende stukken. De oplage van deze extra premie bedroeg ruim 11.000 exemplaren, wat overeenkwam met het aantal leden van de WBV toentertijd. Later zouden van zijn hand nog Het eerst nodige en Oudejaarsvuur als premie het licht zien.
Een opvallende verschijning tussen de premie-auteurs vormen koningin Wilhelmina en koningin Juliana. Driemaal (in 1948, 1949 en 1950) verscheen een boekje met koninklijke redevoeringen. De eerst keer werd het door de leden nog welwillend ontvangen, maar bij de tweede en derde uitgave was men toch beduidend minder geestdriftig: liever ontving men blijkbaar iets met een wat hogere culturele waarde.
Voor het verzamelen van de premie-uitgaven van de Wereldbibliotheekvereniging hoeft de verzamelaar niet te beschikken over een dikke portemonnee: de meeste deeltjes (enkele uitzonderingen daargelaten) zijn voor niet al teveel geld te koop doordat de oplagen relatief hoog waren. De uiteenlopende verschijningsvormen (prent, vouwblad, boek) hebben er echter wel voor gezorgd dat weinig verzamelaars een complete collectie bezitten. En dat is spijtig, want de reeks premie-uitgaven geeft een mooi historisch beeld van een vereniging die idealen hoog in het vaandel had!

Literatuur:
Miedema, Niek, Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1995.

Deze studie bestaat naast de geschiedenis van de WBV uit een uitgebreide en geïllustreerde bibliografie van de premie-uitgaven. Onmisbaar voor de verzamelaar.

Premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek

1 Diverse auteurs - Gulden woorden uit de Wereldbibliotheek. Premie 1925
2 Bark bij avond, ets. Eerste premie 1926
3 20 prentbriefkaarten. Tweede premie 1926
4 Koningsplein, kopergravure. Eerste premie 1927
5 20 prentbriefkaarten>. Tweede premie 1927
6 Goethe - Faust, deel 1. Eerste premie 1928
7 20 prentbriefkaarten>. Tweede premie 1928
8 Goethe - Faust, deel 2. Eerste premie 1929
9 20 prentbriefkaarten>. Tweede premie 1929
10 Diverse auteurs - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek. Eerste premie 1930
11 20 prentbriefkaarten >. Tweede premie 1930
12 Woonwagens, houtsnede. Eerste premie 1931
13 20 prentbriefkaarten >. Tweede premie 1931
14 Diverse auteurs - Gulden woorden uit de Wereldbibliotheek, twede reeks. Eerste premie 1932
15 De zwaanridder, houtsneden>. Tweede premie 1932
16 Karel van de Woestijne - De nieuwe Esopet. Sinterklaaspremie 1933
17 De Passie van Christus, houtsneden>. Tweede premie 1933
18 Johan Vorrink - De schoone historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Eerste Sinterklaaspremie 1934
19 Henri van Booven - De Porocha. Tweede Sinterklaaspremie 1934
20 Tony Bergmann - Rijnlandsche novellen. Sinterklaaspremie 1935
21 Laotse - spreuken. Kerstpremie 1935
22 Edgar Allan Poe - De goudkever. Eerste Sinterklaaspremie 1936
23 P.H. Ritter jr - Over lezen en schrijven. Twwede Sinterklaaspremie 1936
24 Multatuli - Saïdjah en Adinda. Paaspremie 1937
25 Zonder titel, tekening. Paasgroet 1937
26 Joost van den Vondel - In zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp. Pinksterpremie 1937
27 Vladiemir Korolenko - In slecht gezelschap. Eerste Sinterklaaspremie 1937
28 Thucydides - Rede van Pericles op de gevallen strijders. Tweede Sinterklaaspremie 1937
29 Karel van de Woestijne - Parabel. Kerstpremie 1937
30 Zonder titel, houtgravure. Nieuwjaarsgroet 1938
31 Nicolaas Heinsius - Drie verhalen uit Den vermakelijken Avanturier. Paaspremie 1938
32 Zonder titel, tekening. Paasgroet 1938
33 Luc Indestege - De zeven hoofdzonden. Pinksterpremie 1938
34 Nico van Suchtelen - Uit zijn werk. Extra premie 1938
35 Jan Slauerhoff - De erfgenaam. Sinterklaaspremie 1938
36 Achnaton - Het zonnelied. Kerstpremie 1938
37 Onbekend - Een Egyptische papyrus. Kerst- en nieuwjaarsgroet 1938-1939
38 Stefan Zweig - Georg Friedrich Händel’s opstanding. Paaspremie 1939
39 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1939
40 Gustave Flaubert - Sint Julianus. Pinksterpremie 1939
41 Victor van Vriesland Winterboek. Sinterklaaspremie 1939
42 Hendrik Tollens Cz - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Kerstpremie 1939
43 Zonder titel, wenskaart. Kerst- En nieuwjaarsgroet 1939-1940
44 Goethe - De groene slang. Paaspremie 1940
45 Goethe - Zonder titel, vouwblad. Paasgroet 1940
46 Iwan Toergenjew - Gedichten in proza. Pinksterpremie 1940
47 Heinrich von Kleist - Michael Kohlhaas. Sinterklaaspremie 1940
48 Ernest Claes - Clementine. Kerstpremie 1940
49 Jacob Cats - Zonder titel. Nieuwjaarsgroet 1941
50 A.C.W. Staring - Twee verhalen. Paaspremie 1941
51 Hans van Ingen - Zonder titel, tekening. Paasgroet 1941
52 R. Tagore - Zwervende vogels. Pinksterpremie 1941
53 Karel van de Woestijne - Romeo. Sinterklaaspremie 1941
54 Novalis - De genius van de zang. Kerstpremie 1941
55 Anoniem - Het woud der ellende. Nieuwjarsgroet 1942
56 Constantijn Huygens - Scheeps-praet. Paaspremie 1942
57 Schatten der schilderkunst, prenten. Pinksterpremie 1942
58 E.J. Potgieter -Marten Harpertsz. Sinterklaaspremie 1942
59 Schatten der schilderkunst, prenten. Voorjaarspremie 1943
60 Friedrich Hölderlin - Een portret van den dichter uit zijn werken en brieven. Sinterklaaspremie 1943
61 Johan de Brune - Bancket-Werck van goede gedachten. Kerstpremie 1943
62 Schatten der schilderkunst, prenten . Premie 1944
63 Bevrijdingsprent, houtsnede. Bevrijdingsgroet 1945
64 Nico van Suchtelen – Het eerst nodige. Eerste premie 1945
65 Louis Couperus - Il mago. Tweede premie 1945
66 Joost van den Vondel - Rey van uuren. Nieuwjaarsgroet 1946
67 Guido Gezelle - Paaschen, Paaschen. Paasgroet 1946
68 Anoniem - Het nachtfeest van Venus. Sinterklaaspremie 1946
69 Paul Gallico - De sneeuwgans. Kerstpremie 1946
70 Zonder titel, houtsnede. Nieuwjaarsgroet 1946
71 Oscar Wilde - Het granaatappelhuis. Voorjaarspremie 1947
72 P.C. Hooft - Zonder titel. Najaarspremie 1947
73 Michel Angelo - Sonnetten. Sinterklaas- en Kerstpremie 1947
74 Zonder titel, houtgravure. Nieuwjaarswens 1948
75 Dostojewski - Een onaangename geschiedenis. Paaspremie 1948
76 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1948
77 Goethe - Novelle. Pinksterpremie 1948
78 Lin Sin Tsen - De liefdespijl. Sinterklaaspremie 1948
79 Boccaccio - Verhalen uit de Decamerone. Kerstpremie 1948
80 Koningin Juliana - Rede en Eed. Nieuwjaarspremie 1949
81 Alfred de Musset - De geschiedenis van een witte merel. Paaspremie 1949
82 Goethe - Egmond en Oranje/ Egmond en Alva. Pinksterpremie 1949
83 Wilhelm Hauff - De bedelares van de Pont des Arts. Sinterklaaspremie 1949
84 P.C. Boutens - De wraak. Kerstpremie 1949
85 Koningin Wilhelmine en Juliana - Koninklijke woorden over Nederland-Indonesië. Nieuwjaarspremie 1950
86 Victor van Vriesland - Het zilveren boek van de WB-Vereniging. Extra premie 1950
87 Plato - Crito. Paaspremie 1950
88 Zonder titel, houtsnede. Paasgroet 1950
89 Herman Melville - Billy Budd. Pinksterpremie 1950
90 Ernest Claes - Floere het Fluwijn. Eerste Sinterklaaspremie 1950
91 Josef Cohen - De tocht van de dronken man. Tweede Sinterklaaspremie 1950
92 Honoré de Balzac - Het huis ‘De kaatsende kat’. Kerstpremie 1950
93 Koningin Juliana - Koninklijke woorden 1950. Eindjaarspremie 1950
94 Goethe - De natuur. Nieuwjaarspremie 1951
95 J.A. Blokker - Séjour. Paaspremie 1951
96 Zonder titel, houtsnede. Paasgroet 1951
97 Karel Jonckheere - De kolibri fluistert. Pinksterpremie 1951
98 Thornton Wilder - De brug van San Luis Rey. Sinterklaaspremie 1951
99 Cervantes - Grisostomo en Marcela. Kerstpremie 1951
100 Joost van den Vondel - O Kerstnacht, schooner dan de daegen. Nieuwjaarspremie 1952
101 Gogolj - De jaarmarkt te Sorontsjintsy/ Kerstnacht. Paaspremie 1952
102 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1952
103 Luisa Treves - De brief van Don Juan. Pinksterpremie 1952
104 Diverse auteurs - Klaverblad van vier. Sinterklaaspremie 1952
105 Paul Gallico - Het kleine wonder. Eerste Kerstpremie 1952
106 P.A. de Bock - Het schoonste lied ter wereld. Tweede Kerstpremie 1952
107 Stefan Zweig - De legende van de derde duif. Nieuwjaarspremie 1953
108 Vincent van Gogh - Zelfportret in brieven en schetsen. Paaspremie 1953
109 Henriëtte van Eyk - De spookdiligence. Pinksterpremie 1953
110 Jacob Vosmaer - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg. Sinterklaaspremie 1953
111 Theo Vesseur - Kleine literatuurgeschiedenis. Kerstpremie 1953
112 Victor van Vriesland - Kortschrift. Nieuwjaarspremie 1954
113 Annie Vivanti - De onderbroken reis. Paaspremie 1954
114 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1954
115 Arthur van Schendel - Over boeken. Eerste Pinksterpremie 1954
116 Marie Cremers - Lichtend verleden. Tweede Pinksterpremie 1954
117 Marie Schmitz - Verlos ons van den boze. Sinterklaaspremie 1954
118 Elisabeth Wolff-Bekker - De menuet en de domineespruik. Kerstpremie 1954
119 Albert Verwey - Nieuwjaarsmorgen. Nieuwjaarspremie 1955
120 Joseph Bédier - De roman van Tristan en Isolde. Paaspremie 1955
1 Diverse auteurs - Gulden woorden uit de Wereldbibliotheek. Premie 1925
2 Bark bij avond, ets. Eerste premie 1926
3 20 prentbriefkaarten. Tweede premie 1926
4 Koningsplein, kopergravure. Eerste premie 1927
5 20 prentbriefkaarten>. Tweede premie 1927
6 Goethe - Faust, deel 1. Eerste premie 1928
7 20 prentbriefkaarten>. Tweede premie 1928
8 Goethe - Faust, deel 2. Eerste premie 1929
9 20 prentbriefkaarten>. Tweede premie 1929
10 Diverse auteurs - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek. Eerste premie 1930
11 20 prentbriefkaarten >. Tweede premie 1930
12 Woonwagens, houtsnede. Eerste premie 1931
13 20 prentbriefkaarten >. Tweede premie 1931
14 Diverse auteurs - Gulden woorden uit de Wereldbibliotheek, twede reeks. Eerste premie 1932
15 De zwaanridder, houtsneden>. Tweede premie 1932
16 Karel van de Woestijne - De nieuwe Esopet. Sinterklaaspremie 1933
17 De Passie van Christus, houtsneden>. Tweede premie 1933
18 Johan Vorrink - De schoone historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Eerste Sinterklaaspremie 1934
19 Henri van Booven - De Porocha. Tweede Sinterklaaspremie 1934
20 Tony Bergmann - Rijnlandsche novellen. Sinterklaaspremie 1935
21 Laotse - spreuken. Kerstpremie 1935
22 Edgar Allan Poe - De goudkever. Eerste Sinterklaaspremie 1936
23 P.H. Ritter jr - Over lezen en schrijven. Twwede Sinterklaaspremie 1936
24 Multatuli - Saïdjah en Adinda. Paaspremie 1937
25 Zonder titel, tekening. Paasgroet 1937
26 Joost van den Vondel - In zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp. Pinksterpremie 1937
27 Vladiemir Korolenko - In slecht gezelschap. Eerste Sinterklaaspremie 1937
28 Thucydides - Rede van Pericles op de gevallen strijders. Tweede Sinterklaaspremie 1937
29 Karel van de Woestijne - Parabel. Kerstpremie 1937
30 Zonder titel, houtgravure. Nieuwjaarsgroet 1938
31 Nicolaas Heinsius - Drie verhalen uit Den vermakelijken Avanturier. Paaspremie 1938
32 Zonder titel, tekening. Paasgroet 1938
33 Luc Indestege - De zeven hoofdzonden. Pinksterpremie 1938
34 Nico van Suchtelen - Uit zijn werk. Extra premie 1938
35 Jan Slauerhoff - De erfgenaam. Sinterklaaspremie 1938
36 Achnaton - Het zonnelied. Kerstpremie 1938
37 Onbekend - Een Egyptische papyrus. Kerst- en nieuwjaarsgroet 1938-1939
38 Stefan Zweig - Georg Friedrich Händel’s opstanding. Paaspremie 1939
39 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1939
40 Gustave Flaubert - Sint Julianus. Pinksterpremie 1939
41 Victor van Vriesland Winterboek. Sinterklaaspremie 1939
42 Hendrik Tollens Cz - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Kerstpremie 1939
43 Zonder titel, wenskaart. Kerst- En nieuwjaarsgroet 1939-1940
44 Goethe - De groene slang. Paaspremie 1940
45 Goethe - Zonder titel, vouwblad. Paasgroet 1940
46 Iwan Toergenjew - Gedichten in proza. Pinksterpremie 1940
47 Heinrich von Kleist - Michael Kohlhaas. Sinterklaaspremie 1940
48 Ernest Claes - Clementine. Kerstpremie 1940
49 Jacob Cats - Zonder titel. Nieuwjaarsgroet 1941
50 A.C.W. Staring - Twee verhalen. Paaspremie 1941
51 Hans van Ingen - Zonder titel, tekening. Paasgroet 1941
52 R. Tagore - Zwervende vogels. Pinksterpremie 1941
53 Karel van de Woestijne - Romeo. Sinterklaaspremie 1941
54 Novalis - De genius van de zang. Kerstpremie 1941
55 Anoniem - Het woud der ellende. Nieuwjarsgroet 1942
56 Constantijn Huygens - Scheeps-praet. Paaspremie 1942
57 Schatten der schilderkunst, prenten. Pinksterpremie 1942
58 E.J. Potgieter -Marten Harpertsz. Sinterklaaspremie 1942
59 Schatten der schilderkunst, prenten. Voorjaarspremie 1943
60 Friedrich Hölderlin - Een portret van den dichter uit zijn werken en brieven. Sinterklaaspremie 1943
61 Johan de Brune - Bancket-Werck van goede gedachten. Kerstpremie 1943
62 Schatten der schilderkunst, prenten . Premie 1944
63 Bevrijdingsprent, houtsnede. Bevrijdingsgroet 1945
64 Nico van Suchtelen – Het eerst nodige. Eerste premie 1945
65 Louis Couperus - Il mago. Tweede premie 1945
66 Joost van den Vondel - Rey van uuren. Nieuwjaarsgroet 1946
67 Guido Gezelle - Paaschen, Paaschen. Paasgroet 1946
68 Anoniem - Het nachtfeest van Venus. Sinterklaaspremie 1946
69 Paul Gallico - De sneeuwgans. Kerstpremie 1946
70 Zonder titel, houtsnede. Nieuwjaarsgroet 1946
71 Oscar Wilde - Het granaatappelhuis. Voorjaarspremie 1947
72 P.C. Hooft - Zonder titel. Najaarspremie 1947
73 Michel Angelo - Sonnetten. Sinterklaas- en Kerstpremie 1947
74 Zonder titel, houtgravure. Nieuwjaarswens 1948
75 Dostojewski - Een onaangename geschiedenis. Paaspremie 1948
76 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1948
77 Goethe - Novelle. Pinksterpremie 1948
78 Lin Sin Tsen - De liefdespijl. Sinterklaaspremie 1948
79 Boccaccio - Verhalen uit de Decamerone. Kerstpremie 1948
80 Koningin Juliana - Rede en Eed. Nieuwjaarspremie 1949
81 Alfred de Musset - De geschiedenis van een witte merel. Paaspremie 1949
82 Goethe - Egmond en Oranje/ Egmond en Alva. Pinksterpremie 1949
83 Wilhelm Hauff - De bedelares van de Pont des Arts. Sinterklaaspremie 1949
84 P.C. Boutens - De wraak. Kerstpremie 1949
85 Koningin Wilhelmine en Juliana - Koninklijke woorden over Nederland-Indonesië. Nieuwjaarspremie 1950
86 Victor van Vriesland - Het zilveren boek van de WB-Vereniging. Extra premie 1950
87 Plato - Crito. Paaspremie 1950
88 Zonder titel, houtsnede. Paasgroet 1950
89 Herman Melville - Billy Budd. Pinksterpremie 1950
90 Ernest Claes - Floere het Fluwijn. Eerste Sinterklaaspremie 1950
91 Josef Cohen - De tocht van de dronken man. Tweede Sinterklaaspremie 1950
92 Honoré de Balzac - Het huis ‘De kaatsende kat’. Kerstpremie 1950
93 Koningin Juliana - Koninklijke woorden 1950. Eindjaarspremie 1950
94 Goethe - De natuur. Nieuwjaarspremie 1951
95 J.A. Blokker - Séjour. Paaspremie 1951
96 Zonder titel, houtsnede. Paasgroet 1951
97 Karel Jonckheere - De kolibri fluistert. Pinksterpremie 1951
98 Thornton Wilder - De brug van San Luis Rey. Sinterklaaspremie 1951
99 Cervantes - Grisostomo en Marcela. Kerstpremie 1951
100 Joost van den Vondel - O Kerstnacht, schooner dan de daegen. Nieuwjaarspremie 1952
101 Gogolj - De jaarmarkt te Sorontsjintsy/ Kerstnacht. Paaspremie 1952
102 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1952
103 Luisa Treves - De brief van Don Juan. Pinksterpremie 1952
104 Diverse auteurs - Klaverblad van vier. Sinterklaaspremie 1952
105 Paul Gallico - Het kleine wonder. Eerste Kerstpremie 1952
106 P.A. de Bock - Het schoonste lied ter wereld. Tweede Kerstpremie 1952
107 Stefan Zweig - De legende van de derde duif. Nieuwjaarspremie 1953
108 Vincent van Gogh - Zelfportret in brieven en schetsen. Paaspremie 1953
109 Henriëtte van Eyk - De spookdiligence. Pinksterpremie 1953
110 Jacob Vosmaer - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg. Sinterklaaspremie 1953
111 Theo Vesseur - Kleine literatuurgeschiedenis. Kerstpremie 1953
112 Victor van Vriesland - Kortschrift. Nieuwjaarspremie 1954
113 Annie Vivanti - De onderbroken reis. Paaspremie 1954
114 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1954
115 Arthur van Schendel - Over boeken. Eerste Pinksterpremie 1954
116 Marie Cremers - Lichtend verleden. Tweede Pinksterpremie 1954
117 Marie Schmitz - Verlos ons van den boze. Sinterklaaspremie 1954
118 Elisabeth Wolff-Bekker - De menuet en de domineespruik. Kerstpremie 1954
119 Albert Verwey - Nieuwjaarsmorgen. Nieuwjaarspremie 1955
120 Joseph Bédier - De roman van Tristan en Isolde. Paaspremie 1955
121 WB-Vereniging - Zojuist verschenen. Pinksterpremie 1955
122 R.L. Stevenson - De fles van Satan. Sinterklaaspremie 1955
123 Jules Renard - Natuurlijke historietjes. Kerstpremie 1955
124 Hans Franck - Johann Sebastian’s pelgrimstocht. Paaspremie 1956
125 Zonder titel, houtsnede. Paasgroet 1956
126 Rembrandt - twaalf etsen en tekeningen. Pinksterpremie 1956
127 Willem Bilderdijk - Ridder Sox. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1956
128 Herbert Lange - Een gheel bijkomstige figuur. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1956
129 R.M. Rilke - De bedelaar en het trotse meisje. Kerstpremie 1956
130 Anton van Duinkerken - Twee vierkante meter. Paaspremie 1957
131 Zonder titel, tekening. Paasgroet 1957
132 Zonder titel, vouwblad. Pinksterpremie 1957
133 Stijn Streuvels - De rampzalige kaproen. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1957
134 Washington Irving - Rip van Winkel. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1957
135 Frederik van Eeden - Het krabbetje en de gerechtigheid. Nieuwjaarsgroet 1958
136 Franz Grillparzer - De arme speelman. Paaspremie 1958
137 Zonder titel, houtsnede. Paasgroet 1958
138 Indro Montanelli - De dag van het feest. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1958
139 Marie Rothmann - Goedgeluk. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1958
140 Johan Daisne - De vierde engel. Nieuwjaarspremie 1959
141 Anoniem - Vertelsels van een papegaai. Paaspremie 1959
142 Zonder titel, houtgravure. Paasgroet 1959
143 Zonder titel, houtgravure. Pinksterpremie 1959
144 Karel van de Woestijne - Verhalen. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1959
145 Belcampo - Het grote gebeuren. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1959
146 Abraham Horodisch - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Nieuwjaarsgroet 1960
147 Jakob Wassermann - Het goud van Caxamalca. Paaspremie 1960
148 Zonder titel, tekening. Paaspremie 1960
149 Multatuli - De kleine Wouter. Pinksterpremie 1960
150 Diverse auteurs - Terugblik met vergezicht. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1960
151 Omar Khayyam - Rubaiyat. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1960
152 Heinrich Böll - De weggooier. Nieuwjaarspremie 1961
153 Augusta de Wit - Een witte angora en enige mensen. Paaspremie 1961
154 Zonder titel, tekening. Paasgroet 1961
155 Luigi Pirandello - De medailles. Pinkstrpremie 1961
156 Leonid Andrejef - De gouveneur. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1961
157 R. Tagore - De riviertrap. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1961
158 Victor van Vriesland - Agesilaos. Nieuwjaarspremie 1962
159 T. Ajtmatov - Dzjamilja. Paaspremie 1962
160 Maurits Mok - Berijmde bokkesprongen. Pinksterpremie 1962
161 E. Th. Hoffmann - Mademoiselle de Scuderi. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1962
162 Paul Gauguin - Noa Noa. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1962
163 Nico van Suchtelen - Oudejaarsvuur. Nieuwjaarspremie 1963
164 Klaus Mann - Het getraliede venster. Paaspremie 1963
165 W.M. Thackeray - Een dinertje bij de familie Timmins. Pinksterpremie 1963
166 Joost Hiddes Halbertsma - Het heksershol. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1963
167 R. Tagore - Vuurvliegen. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1963
168 Anoniem - De drie koninkrijken. Nieuwjaarsgroet 1964
169 Ingrid Bachér - Schone vogel Quetzal. Paaspremie 1964
170 Johan de Molenaar - Kleine suite. Pinksterpremie 1964
171 Marius Bauer - Brieven en schetsen. Sinterklaaspremie 1964
172 Katina Papa - Onder de moerbeiboom. Kerstpremie 1964
173 J.C. Günther - Fragmenten van gedichten. Nieuwjaarsgroet 1965
174 Josef Bor - Requiem Theresienstadt. Paaspremie 1965
175 David Garnett - De tweelingen en de Ark van Noach. Pinksterpremie 1965
176 Jaap Buijs - Wijde blik. Sinterklaaspremie 1965
177 Anoniem - Het leven van Lazarillo de Tormes. Kerstpremie 1965
178 Lu Hsun - Een kleine gebeurtenis. Nieuwjaarsgroet 1966
179 R. Tagore - De vier hoofdstukken. Paaspremie 1966
180 Manfred Hausmann - Sterrensagen. Pinksterpremie 1966
181 Wim Alings - Don Antonio. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1966
182 Godfried Bomans - Het doosje. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1966
183 Roland Marwitz - Ontkiemend zaad. Derde Sinterklaas- en Kerstpremie 1966
184 Ed. Hoornik - Op school stonden ze. Nieuwjaarspremie 1967
185 Bruno Frank - Zestienduizend francs. Eerste Paas- en Pinksterpremie 1967
186 Wolfdietrich Schnurre - Vriendschap met Adam. Tweede Paas- en Pinksterpremie 1967
187 Benjamin Franklin - Een praktische moralist. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1967
188 L’udo Zubek - De verborgen bron. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1967
189 A.E.W. van den Brink - Was er droefheid. Nieuwjaarsgroet 1968
190 Diverse auteurs - Oud-Chinese wijsheid. Eerste voorjaarspremie 1968
191 Anna Seghers - Het echte blauw. Tweede voorjaarspremie 1968
192 Geoffrey Morgan - Een stukje paradijs. Eerste najaarspremie 1968
193 Paul Gallico - Het Kerstlied uit de bergen. Tweede najaarpremie 1968
194 Lucebert - Seizoenen. Nieuwjaarsgroet 1969
195 Grete Weil - Happy zei oom. Eerste voorjaarspremie 1969
196 F. Kerdijk - Zo meenden vreemden. Tweede voorjaarspremie 1969
197 Diverse auteurs - Cursief. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1969
198 Erasmus - Oorlog. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1969
199 Frederik van Eeden - Gedachten. Nieuwjaarsgroet 1970
200 Rink van der Velde - De fuik. Eerste voorjaarspremie 1970
201 Anthonie Donker - Aan de gevallen drukkers. Paasgroet 1970
202 F. Kerdijk - Ale gekheid op ‘n stokje. Tweede voorjaarpremie 1970
203 Erich Segal - Love story. Sinterklaaspremie 1970
204 Hermann Kesten - De kinderen van Guernica. Kerstpremie 1970
205 Rachel Ingalls - Dieven. Paaspremie 1971
206 Adalbert Stifter - Brigitta. Pinksterpremie 1971
207 Hans Werner Richter - De snoek en andere vertellingen. Eerste najaarspremie 1971
208 Patricia Dizenzo - Phoebe. Tweede najaarspremie 1971
209 Theun de Vries - Meester en minnaar. Eerste voorjaarspremie 1972
210 Josef Nesvadba - Het verloren gezicht. Tweede voorjaarspremie 1972
211 Margery Sharp - Het tere evenwicht. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1972
212 Rudyard Kipling - Het wenshuis en andere verhalen. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1972
213 Walker Hamilton - Beestenrapers. Eerste voorjaarspremie 1973
214 Diverse auteurs - Het verschrikkelijke antwoord. Tweede voorjaarspremie 1973
215 Augusta Lampe - Bloemen voor Nippon. Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie 1973
216 Rudolf Hagelstange - Het gebeurde in Askelon. Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie 1973
217 Hector-Jan Loreis - Van hongerleider tot verzetsleider. Voorjaarspremie 1974
218 Diverse auteurs - De man die niet vroeg waarom. Najaarspremie 1974
219 Rink van der Velde - Kruidenbitter. Eerste voorjaarspremie 1975
220 Alfons Jeurissen - Broeder Bertus. Tweede voorjaarspremie 1975
221 C.J.E. Dinaux - Vluchtig omzien. Najaarspremie 1975
222 Heinz Pototschnig - Is hier de overkant?. Voorjaarspremie 1976
223 Frank Walker - Jack, een hond tussen mensen. Najaarspremie 1976
224 Max Dendermonde - De duiven boven moeders graf. Voorjaarspremie 1977
225 Frederick Kohner - Amanda. Najaarspremie 1978
226 Norah Lofts - Schaakmat. Najaarspremie 1979
227 I.B. Singer - Een heerlijke dag. Najaarspremie 1980
228 Gerhard Nebel - Maria Sibylla Merian. Najaarspremie 1981
229 William Armstrong - Sounder de hond. Najaarspremie 1982
230 Philip van Praag - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris. Premie 1983
231 Bernard MacLaverty - Tijd om te dansen. Premie 1984
232 Jacov Lind - Een ziel van hout. Najaarspremie 1985
233 Wim Simons - Het woord gedrukt. Premie 1986